Süüdimõistetu kandis karistust muu hulgas vallavanema autojuhina

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Sõidukiiruse ületamisega politseile vahele jäänud ja narkokuriteos süüdi mõistetud noormees kandis karistust Vinni vallas ühiskondlikult kasulikku tööd tehes, seejuures sõidutas ka vallavanemat.

Eelmise aasta alguses karistas kohus AAd narkokuriteo eest 11 kuu pikkuse vangistusega, millele lisati varem kandmata jäänud aastane vanglakaristus, millest arvati maha eelvangistuses oldud pool aastat, järelejäänud vanglakaristus asendati 1062 tunni ühiskondlikult kasuliku tööga, mille noormees peab ära tegema kahe aasta jooksul.

Lisaks jäi AA eelmisel aastal politseile vahele lubatud sõidukiiruse ületamisega ja teda ähvardas mõneks ajaks mootorsõiduki juhiloast ilmajäämine.

Kohtuotsusest nähtub, et Vinni vallavalitsus saatis kohtule kirja, milles selgitatakse vajadust säilitada AA juhiluba, sest noormees töötab kohtuotsust täites vallavanema autojuhina.

Vinni vallavalitsuse kirja ei pidanud kohus tõsiseltvõetavaks. “Üldkasuliku töö tegemiseks on kümneid tööandjaid ja erinevaid töid, mis selle karistusliigi mõttele paremini vastavad kui töötamine vallavanema autojuhina,” öeldakse kohtuotsuses. “Lisaks leiab kohus, et töötamine autojuhina üldkasuliku töö raames ei ole kindlasti parim viis karistuse kandmiseks esmaste juhilubadega isiku puhul, kes on korduvalt liikluseeskirju rikkunud.”

Vinni vallavanem Toomas Väinaste aga ütles, et ta pole kohtule sellesisulist kirja saatnud.

“Ei, seda pole kirjutatud, et vallavanema autojuhina,” eitas Väinaste kohtule saadetud kirja sisu. Ta selgitas, et vallal on veoauto GAZ-53, ning kui on vaja sellega midagi ära viia, siis saaksid ühiskondlikult kasuliku töö tegijad seda teha.

“Autojuhti pole olnud, kui olen pikemaid sõite teinud, olen võtnud kellegi noore pensionäri või kellegi teise sõitma,” selgitas Väinaste. “Mul on siin kriminaaltundide tegijad, kes käivad oma tunde tegemas. Siis ma ühte noormeest olen ka paar korda kasutanud,” jätkas Väinaste, kelle sõnul käis ta AAga eelmisel suvel Saaremaal.

Vinni vallas on praegu neli inimest, kes kohtuotsust täites teevad ühiskondlikult kasulikku tööd. Näiteks lammutavad vanu karusloomafarme.

Noormees ise ütles, et ametlikult ta vallavanema autojuht ei ole. “Suvel käisime Saaremaal valla asju ajamas, mingil koosolekul, siis juhtisin autot,” sõnas ta ja lisas, et vastavalt kokkuleppele läheb ta vajadusel rooli. “Kui on vaja sodi vedada, siis olen roolis olnud,” ütles AA. “Muidu lammutame rebasepuure.”

Päringule kohtule saadetud Vinni vallavalitsuse kirja sisu kohta vastas Viru maakohtu Rakvere kohtumaja juht Tiit Kullerkupp pressiesindaja vahendusel, et kohtuniku seisukoht selles küsimuses on ammendavalt väljendatud kohtuotsuses.

“Kriminaalhooldaja polnud antud kohtulahendist teadlik. Küll oli ta teadlik väärteost ja võttis selle kohta ka isikult selgituse,” vastati justiitsministeeriumist toimetuse järelepärimisele.

Justiitsministri määruse “Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” kohaselt peab tööandja valikul arvestama, et pakutav töö vastaks vähemalt ühele järgmistest tingimustest: aitaks likvideerida kuriteo tagajärgi, oleks ümbruskonna heakorrastusega seotud füüsiline töö, aitaks kaasa vanurite ja puuetega inimeste eest hoolitsemisele, oleks aktiivne panus kohaliku kogukonna hüvanguks ega konkureeriks palgaliste töökohtadega.

Sama määrus täpsustab, et tööandjana eelistatakse riigi- või kohaliku omavalitsuse asutust või mittetulundusühingut ning tööandjat, kelle pakutavat tööd oleks võimalik teha ka õhtusel ajal ja nädalalõppudel.

Määruse järgi peab kriminaalhooldusametnik üldkasuliku töö tegemise koha valikul arvestama sellega, et üldkasuliku töö tegemine piiraks kriminaalhooldusaluse vaba aega ja nõuaks temalt pingutust, kuid ei tekitaks talle ülemääraseid ebamugavusi.

Et üldkasuliku töö tegemise koht ja aeg ei takistaks teistel kriminaalhooldusalustel täita samalaadset kohustust.

Samuti peab kriminaalhooldusametnik jälgima, et üldkasuliku töö laad arvestaks võimaluse korral kriminaalhooldusaluse erialast ettevalmistust ja ajaline jaotus arvestaks kriminaalhooldusaluse õppimis-, tööalaste või muude sotsiaalsete kohustustega.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles