Tamsalu rikkus kosja minnes seadust?

Tellijale
avatud

Tamsalu vallavolikogu mängis seaduslikkuse piiril.

FOTO: Marianne Loorents

Möödunud nädala teisipäeval toimunud Tamsalu vallavolikogu istungi üheteistkümnes päevakorrapunkt nägi ette haldusreformi arutamist. Volikogu istungil pandi hääletusele otsus ühinemise läbirääkimiste alustamiseks Väike-Maarja, Laekvere, Rakke, Järva-Jaani ja Ambla vallaga. Lisaks otsustati arutada liitumist Koeru ja Tapa vallaga.

Just viimase kahe puhul on volikogu liikme Andrus Freienthali sõnutsi seadusega pahuksisse mindud. Nimelt on Tamsalu vallavolikogu Freienthali sõnul rikkunud kohaliku omavalitsuse korraldamise seadust (KOKS), Tamsalu valla põhimäärust ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seadust.

Freienthali väitel on vallavolikogu rikkunud KOKSi 43. ja 44. paragrahvi, mis sätestavad volikogu kokku kutsumise korra, istungil arutusele tulevad küsimused koos vajalike materjalidega ning selle, et istung toimub päevakorra alusel.

Tagasi üles