Olümpiaadil ei kaota keegi

Sven Hõbemägi

FOTO: Erakogu

Haridusvaldkonnas, mis tänapäeval on pidevas muutumises, on äärmiselt oluline, et meie noored omandaksid lisaks koolis saadud baasteadmistele eluks vajalikke kogemusi ning oskusi, mis tagavad neile paremad võimalused kõrgkooli sisseastumisel ja ka hiljem tööjõuturul. Noortel peab olema võimalus end pidevalt täiendada juba üldharidust omandades. See nõuab head hariduskeskkonda, motiveerivaid ja motiveeritud õpetajaid, toetavat peret ja palju muud. Me kõik teame, et teekond heade õpitulemusteni saab alguse juba väga varakult ning arenguks on oluline kvaliteetse hariduse kättesaadavus, nii et noortel oleks võimalik saada teadmisi ja oskusi, olemaks aktiivne kodanik ja teostamaks end isiksusena.

Tellijale

On äärmiselt hea meel, et maakonnas on loodud mitmekesine noori toetav arengukeskkond. Võimalik on osaleda huviringides nii koolis kui väljaspool ning võrrelda oma teadmisi aineolümpiaadidel ja konkurssidel. Samuti kasutavad maakonna õpilased võimalust osaleda paljudel niisugustel üleriigilistel võistlustel ja konkurssidel, mille puhul maakonnavooru ei korraldata.

Aineolümpiaade, mis toimuvad nii maakondlikul kui riiklikul tasemel paarikümnes aines, võib võrrelda olümpiamängudega spordis: peale selle, et heade tulemuste eest premeeritakse, on saadud kogemused äärmiselt olulised edasiste tegevuste planeerimisel ning sihtide seadmisel. Seega võib öelda, et aineolümpiaadidel kaotajaid ei ole, vaid kogemuste saamine ja enda teadmiste võrdlemine oma eakaaslaste omadega annavad olulise lisandväärtuse noore haridusteel.

Tagasi üles