Kas Targa Maja skeemid hakkavad külge ka linnale?

EASi esitatud süüdistused puudutavad Targa Maja seadmete ja sisustuse hankimist ning paigaldamist, mitte hoone enda ehitamist.

FOTO: Meelis Meilbaum

Enam kui 70 lehekülje pikkuses auditiaruandes Rakvere linnavalitsust milleski ei süüdistata. Küll on seal viidatud sellele, et üks Targa Maja kompetent­si­keskuse tellitud uuring võis olla pigem Rakvere linna huvides.

Tellijale

Märksa tõsisem on aga tähelepanek, et kompetentsikeskus kasutab Targa Maja ruume liiga vähe. Aruandes on kirjas, et aktiivses kasutuses on vaid linnavalitsuse osa ruumid ja Targa Maja töötajate endi tööruumid.

“Linnavalitsus on Targa Maja ühiskasutuses olevaid ruume aktiivsemalt kasutanud, kuid sellise kasutusjaotuse jätkumisel ei vasta hoone kasutus proportsioonile, mille alusel arvutati välja maja ehitusel kulude jagamine (toetuse proportsioon),” seisab EASi auditis. 

Tagasi üles