Riigieksamite punktisumma jääb Eesti keskmisele alla

Kõige paremad eesti keele tundjad olid tänavu Tamsalu gümnaasiumis, kus eksami keskmine tulemus oli 72,2 punkti.

FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Inglise keele eksami sooritas Lääne-Virumaal 321 statsionaarõppe gümnasisti. Nendest saavutas keeletaseme B1 39,9% ja taseme B2 38%. Kõrgemale keeletasemele C2 tegi inglise keele eksami 1,2% sooritajatest. Taseme mittesaavutanuid, kuid eksamil rohkem kui ühe punkti saanuid oli 20,9%. Kõige tublim inglise keele tulemus oli maakonnas Kunda ühisgümnaasiumil, kus 66,7% eksami sooritajatest pälvis keeletaseme B2.

Lääne-Viru keskmine jääb riiklikule veidi alla. B1 taseme sai 32,5, B2 40,2, C1 5,1 ja C2 2,5% eksami sooritanutest. 19,8 protsendil jäi tase saavutamata.

Eesti keele eksami sooritas Lääne-Virumaal 325 statsionaarõppe gümnasisti. Keskmine tulemus oli 63,8 punkti, mis jääb riigi keskmisele (65,4) veidi alla. Kõige paremad eesti keele tundjad olid tänavu Tamsalu gümnaasiumis, kus eksami keskmine tulemus oli 72,2 punkti.

    Tagasi üles