Et suurendada maakonna võimekust logistika ja turismi alal, püüab Lääne-Viru maavalitsus kaasa aidata Kunda sadama arendamisele nii kauba- kui ka reisisadamana ning seeläbi luua uusi turismimarsruute Lääne-Virumaal ja Kesk-Eestis.
Maavanem Einar Vallbaum rääkis, et Lääne-Virumaa, Kymenlaakso ja Kroonlinna rajooni huvid langevad paljuski kokku ning pingutuste ühendamine annab võimaluse kõigil osapooltel kindlustada piirkonna majanduskasvu, samuti vahetada kogemusi logistika ja turismi valdkonnas.
Vallbaum ütles, et kavas on otsida ühiselt lahendusi liini Kunda–Kotka–Kroonlinn operaatori ja finantseerimisvõimaluste leidmiseks. Samuti on plaanis ühise taotluse ettevalmistamine Euroopa Liidu riikide ja Peterburi linna ning Leningradi oblasti koostööks Läänemere piirkonna programmi raames ning teha koostööd kohtumiste ja seminaride näol. Koostööga seotud küsimuste lahendamiseks on kavas moodustada töörühm.
Käesoleva nädala algul Kroonlinnas töönõupidamisel viibinud Kunda sadama direktor Aleksander Nikolajev ütles, et Kroonlinna sõnum oli selge – koostööd tuleb arendada.
“Sadama tagala laiendamiseks oleme käivitanud uue detailplaneeringu koostamise ning tellinud uue kai ehitusprojekti, mis peaks lahendama ro-ro-laevade sildumise probleemi,” rääkis Aleksander Nikolajev.