Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Mari Riina Rist rääkis, et kerjustele raha andmine on vabatahtlik ning kerjamine otseselt keelatud ei ole. “Küll on aga Rakvere avaliku korra eeskirjas sätestatud, et keelatud on kerjamine inimesi häirival viisil,” lausus Rist ja lisas, et kui kerjus muutub pealetükkivaks või mõnel muul viisil häirivaks, tuleks sellest politseile teada anda.

Turu Tare ümbruses ratastoolis liikuva mehe kohta rääkis Rist, et tegemist on Aasperest pärit vanema meesterahvaga, kes ei soovi olla hooldekodus ja on sealt lahkunud. “Avalikku korda ta rikkunud ei ole, kuid loomulikult ei saa olukord nii jätkuda ning piirkonnakonstaabel üritab koos sotsiaaltöötajatega probleemile lahendust leida,” sõnas Mari Riina Rist.