Tänasest on kuni 21. septembrini suletud Lai tänav ja liiklus on ümber suunatud. Samuti on suletud Võidu ja Posti tänava ristmik, mistõttu pole kumbki tänav otsast lõpuni läbitav. Kaevetöid tehakse ka Võidu tänaval Jaama tänava suunas ja seega on pool Võidu tänavast suletud. Veel on suletud Koidula tänava üks teepool, kuhu pannakse asfalti. Rägavere teel jätkuvad tööd septembri lõpuni, tänav on küll läbitav, kuid aeg-ajalt võib esineda häireid liikluskorralduses.

“Käimasolev torustike paigaldamine tekitab liiklejatele palju ebamugavusi. Kahjuks ilma kaevetöödeta torusid maasse panna ei ole võimalik. Kannatlikku meelt kõigile,” lootis Rakvere linna teedeinseneri Lennart Korbe liiklejate mõistvale suhtumisele.

Infot torutöödeks suletavate tänavate kohta leiab Rakvere Vesi kodulehelt http://www.rakvesi.ee/index.php?page=98&.