Jaak Aaviksoo Tapa erikoolist: kogemustega autoriteetide mõju on olnud lubamatult suur

Haridusminister Jaak Aaviksoo väisas Tapa erikooli, portfellis eskiisid, milline peaks kool välja nägema järgmisel aastal.

FOTO: Marianne Loorents

Eile ennelõunal väisas haridusminister Jaak Aaviksoo Tapa erikooli, portfellis eskiisid, milline peaks kool välja nägema järgmisel aastal.

Tulite äsja Tapa erikooli õppekorpusest, mis mulje jäi?

Eks ta ole päevakorda tõusnud hiljutiste jaanuarikuiste sündmuste taustal, aga probleemid on ilmselt pikka aega kuhjunud. Ja eks me olime ministeeriumis ka teadlikud – oleme uue seaduse ette valmistanud, mis peaks riigikokku minema.

Äsja kuulutati välja ehitushange, et viia siin see füüsiline keskkond uutele alustele.

Kavandamisel on erivajadustega laste hariduse ülevaatamine ka juhtimise mõttes – liita ühtse juhtimise alla erinevad koolid: Tapa ja Kaagvere ja ilmselt ka Vastseliina.

Terve rida samme on olnud kavandamisel, aga hiljutised sündmused Tapal ja Kaagveres muidugi kiirendasid seda protsessi. Need otsused tuleb ära teha lähemate nädalate jooksul.

Paljudes riikides on niinimetatud kolmanda astme koolid, mis jäävad siis erikooli ja vangla vahele. Tapa erikoolis on mässud korraldanud tavaliselt vangla kogemusega noored, kes järgivad teatud keskkonnas omaks võetud seadusi.

Paraku on tõsi, et siin see kogemustega autoriteetide mõju on olnud lubamatult suur. Sellele tuleb kindlasti rohkem tähelepanu pöörata.

See eeldab ka korralduslikke muutusi – need probleemsemad isikud tuleks eraldada. Luua nendele eraldi tsoonid, lähenemine peaks olema individuaalsem, mitte kollektiivne.

Nagu ma ütlesin, terve rida samme tuleb ette võtta selleks, et meil oleks tänapäevane keskkond nende laste probleemidega tegelemiseks.

Üks sammudest on ruumide renoveerimine, et luua keskkond individuaalsemaks tööks lastega. Olete kindel, et ruumide lahendus lahendab selle olukorra?

Mitte ainult ruumide lahendus. Nagu ma ütlesin, on meil uus seaduseelnõu, mis liidetakse lastekaitseseadusega. Homme (neljapäeval – toim.) arutame sotsiaalministriga seda, mis tempoga sellega edasi liikuda.

Ruumid, ümberkorraldused koolide juhtimises; ilmselt ka personali arendus ja koolitus võiks olla süstemaatilisem ja tugevamatel jalgadel.

Ja distsipliini küsimus. Nii palju inimesi ei tohi olla loata koolist ära. Siin tuleb kehtestada natuke selgemad reeglid.

Maakonna politseijuht ütles, et noorsoopolitseinikud on üle koormatud Tapa erikooli õpilastega seotud probleemide lahendamisega. Paljud lapsed lahkuvad omavoliliselt koolist. Ja Tapa erikooli kohta võiks kasutada tuntud vene väljendit, et ei ole ei liha ega kala. On küll erikool, kuid siit omavoliliselt lahkuda pole mingi probleem.

Ei ole loomulikult normaalne, et nii palju lapsi on jooksus. Aga siin ei ole ühte lahendust. Kõik hakkab peale seadusest, töökorraldusest, füüsilisest keskkonnast. Ega need hooned ei ole tänapäevase õppe- ja kasvatustöö jaoks kõige sobivamad. Seepärast ma arvan, et läheme edasi. Plaanid on olemas ja arvan, et aasta pärast räägime teist juttu.

Tagasi üles