Rakvere gümnaasium katsetab uut õppesüsteemi

Aivar Part.

FOTO: Arvet Mägi

Kuigi koolilapsed naudivad alles kevadet ning suve­vaheajani on veel aega, peavad põhi­kooli­lõpeta­jad juba uueks õppe­aastaks valmistuma. Rakvere gümnaa­siu­mi õppima minejad peaksid aga arvestama mõningate uuendustega.

Rakvere gümnaasium asub verisulis gümnasiste vastu võtma laupäeval, 29. märtsil toimuva sisseastumiseksamiga. Kooli direktori Aivar Pardi sõnul katsetab kool sel aastal uut tehnikat – nimelt ei võeta õpilasi 10. klassi enam klassipõhiselt, vaid õppesuunapõhiselt.

See tähendab, et kui varem olid ühes klassis ühesuguse õppesuuna valinud õpilased, siis nüüd võivad ühes klassis füüsiliselt koos õppida ka erinevate suundade õpilased.

“See ei ole kuigi mõistlik, et üks õppesuund võrdub ühe klassiga,” ütles direktor Part. Tema sõnul tingis muudatused asjaolu, et põhikoolilõpetajate arv ning võimekus ei ole kasvanud, pigem vastupidi. Nii plaanibki Rakvere gümnaasium sel aastal vastu võtta sellise hulga 10. klassi õpilasi, et nad mahuksid kahte klassiruumi, õppesuundi on aga kolm.

Jätkuvalt saavad gümnaasiumi astujad valida humanitaar-, reaal- ja loodusainete ning majandussuuna vahel. Direktori kinnitusel on õppesuundi täiendatud, lisatud on valik- ja vaba­aineid, kuid üldjoontes on suunad jäänud varasematega võrreldes samaks. “Proovime seda süsteemi esimest korda ja praegu on raske prognoosida, milline on õpilaste huvi ja kui palju laekub sooviavaldusi,” rääkis Aivar Part.

Kuna Rakvere linn on otsustanud jätkata kahe gümnaasiumiga ning maakonnas on reformituulest puutumata jäänud hulk pisemaidki gümnaasiume, siis ei näe Aiva­r Part seda, et 10. klassi pürgijate seas tõsiseks koha pärast rebimiseks võiks minna.

Samas ei pea direktor oluliseks, et 10. klassidesse võimalikult palju õpilasi tuleks. Konkursi alusel selgitatakse välja siiski parimad ja vaid nemad pääsevad Rakvere gümnaasiumi õppima, sest hariduse kvaliteedilt järeleandmisi ei tehta. “Kõigile toimuvad võrdsed katsed ning korraldame need juba märtsis, et õpilased varakult oma võimalustega tutvuksid,” jätkas Aivar Part, lisades, et tegelikkuses määrab palju siiski see, millised hinded vaatavad vastu juunis põhikooli lõputunnistuselt.

Rakvere reaal­gümnaasiumi saavad põhikoolilõpetajad avaldusi esitama asuda 3. juunil. Kooli sekretär Elin Nurk rääkis, et 10. klassi astujatel on jätkuvalt võimalik valida majandussuuna, reaal- ja loodus­ainete ning teatri-meediasuuna vahel. “Õpilane peab ankeedis märkima oma esimese ja teise valiku. 10. klassi pääsemist mõjutavad nii keskmine hinne tunnistusel kui ka aineolümpiaadidel osalemine,” rääkis Nurk.

Väljaspool üldist konkurssi võetakse reaalgümnaasiumi 10. klassidesse vastu maakonna aine­olümpiaadidel 1.–3. kohale tulnud õpilased ning õpilased, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 4,5 ja lõputunnistuse aastahinneteks on neljad-viied.

Rakvere eragümnaasiumi direktor Anne Nõgu ütles, et nende kooli on teretulnud kõik põhikoolilõpetajad, kelle tunnistuselt vaatavad vastu positiivsed hinded ning motivatsioon keskharidus omandamiseks on kõrge.

Dokumente eragümnaasiumi astumiseks hakatakse vastu võtma juunis pärast põhikooli lõputunnistuse kättesaamist. “Peame õigeks, et 10. klassi saab õpilane siiski alles pärast põhikooli lõpetamist,” rääkis Anne Nõgu. Juunis korraldatakse kõikidele huvilistele ka gümnaasiumi astumise teemal infopäev, selle toimumise täpne aeg on veel selgitamisel.

Ka eragümnaasium jätkab väljakujunenud õppesuundadega, milleks on kunstisuund, turismi-klienditeenindus ning IT-alase ettevalmistus.

Teist aastat pakub Rakvere eragümnaasium ka täiskasvanute gümnaasiumi õppekava põhist mittestatsionaarset õpet. “Mitte­statsionaarses õppes õppijad suundi küll valida ei saa, nendele toimub õppetöö liitklassis,” lisas eragümnaasiumi direktor lõpetuseks.

Tagasi üles