Tamsalus õpib poolsada naist ettevõtjaks

Olga Mets (vasakult), Elis Laur, projekti koordinaator Ülle Kristmann ja Ellika Läänemets koolitusel, mis julgustab naisi ettevõtlusega tegelema.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Tamsalu valla sotsiaalosakonna eestvedamisel algas tänavu mais noortele ettevõtlikele naistele suunatud projekt, mille raames õpitakse ettevõtlust ja koostatakse äriplaane.

Projekti “Noored ettevõtlikud nai­sed töökohtade loojaks” osalema kutsutud 40 naist on pikemat või lühemat aega lastega ko­dus olnud.


“Meie projekti tegevuskava on koostatud spetsiaalselt naiste­le, kes tulevikus võivad alustada oma ettevõtte loomisega,” rää­kis ettevõtmise koordinaator, Tamsalu vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Ülle Krist­mann.


Ta selgitas, et töö käib grupi­men­torluse programmi kohaselt. “Selles programmis on kasutatud juhendajate värskeid teadmisi, mis saadud maikuus Shef­fieldi ülikooli juures. Naistele suunatud grupimen­torlus­prog­ram­mid on mujal maa­ilmas laialt levinud ja tõhusad,” lisas Kristmann.


Eeskujud olemas


Projektis osalejad said hulga­liselt impulsse ideereisidelt, mis andsid neile võimaluse kuulata et­tevõtlike naiste lugusid, kuidas keegi oli oma äriga alustanud, millised olid takistused ja mis andis jõudu edasi liikuda.
“Eriti meeldis naistele Eve Strauss Avinurmest, kes avas oma perefirmaga juunikuus pui­duaida. Meie projekti naised sat­tusid sinna vahetult peale avamist. Evelt on võimalik saada näpunäiteid ka 16. oktoobril Tamsalus rahvusvahelisel maa­naiste päeva üritusel,” rääkis Kristmann.


Teine ideereisidel enim meel­dinud ettevõtja oli Kristel Habakukk Viljandimaalt. Kristel Habakukk on rahvarõivameister, kes andis Tamsalu nais­tele kõlavööde valmistamise kiirkursuse ning juhiseid, kuidas akutrelli kasutades on võimalik kergesti valmistada esiemade kaunistusi peoriietele ehk vaselisi.
“Kristel on mulgi kultuuri edendaja, ettevõt­te juht ning poliitik. Naised nägid kõigil idee­reisidel, et kes teeb, see jõuab. See teadmine jäi kõlama igast külastusest ja on praeguse projekti meelsuses domineeriv,” kõneles Krist­mann.


Ta toonitas, et ettevõtjate edu­lugude taustal ja pideva arenemise tulemusel mentorgruppi­des on Tamsalu naiste enesekind­lus kasvama hakanud. “Kas ja kuidas enesekindluse kasvu mõõ­ta, see tuli ilmsiks ka mentorgrup­pide tagasisidest ja analüüsidest,” lausus Ülle Krist­mann.


Ise ettevõtjaks


Elis Laur on noor ema, kes osa­leb aktiivsete­le naistele suuna­tud projektis. “Mul on tõsine käsitööhuvi ja ka -oskused. Plaanis on asutada firma, mis hakkab tegelema uuska­sutusdisainiga,” rääkis Elis Laur. Ta selgitas, et vanadest asjadest saab luua midagi uut, kui muuta oskusliku disainiga nende välimust. “Kui ettevõtmisel on edu, siis avan tulevikus ka oma väikese poe, kus kaupa müün,” lisas Elis Laur.


Praegu lapsepuhkusel oleva Marika Uussalu sõnul läks ta kur­sustele, et omandada äriprojektide kirjutamiseks vajalikke teadmisi. “Meie perel on praegu käsil firma loomine. Abikaasa äriplaan on hakata tegema täis­puidust kelke. Tööruumid on juba olemas ja praegu uurib ta puukelkude valmistamise teh­noloogiat,” kõneles Uussalu.


Ellika Läänemets rääkis, et koolitusega liitudes tal oma firma loomise plaani polnud. “Läksin sinna eelkõige selleks, et silmaringi avardada ja midagi uut õppida. Nüüd mõtlen, et miks ka mitte. Kuna olen erialalt saksa filoloog, tahaks oma ettevõtte kas otseselt või kaudselt siduda Saksamaaga, tegeleda kontaktide ja kaubavahetusega.”


Ta soovib tulevikus abiks olla ka oma kursusekaaslastele, kes soovivad leida äri- ja koostööpartnereid Saksamaal või saksakeelsetes riikides.


Aastaid hariduse valdkonnas töötanud Olga Mets kõneles, et üks tühi nišš meie ühiskonnas on lastevanemate koolitamine, ja plaanib tulevikus alustada kursuste korraldamist.


“Olen teinud turuuuringuid ja saanud teada need teemad, mis lastevanemaid huvitavad. Kuidas õpetada last kodus lugema, kuidas motiveerida teda õppima, kuidas tähtsustada tema jaoks haridust – loetletud probleemid huvitavad paljusid emasid-isasid ja koolitustel tahan neile nõu anda,” lisas Mets.


Põhjalik õpe


Ülle Kristmann rääkis, et enne äriplaani juurde asumist on naised läbinud tänaseks juba ka äratuskoolituse.
“Selle programmi on kokku pan­dud MTÜ ETNA Eestimaal koolitajad ning see on end õigus­tanud mitmes Eestimaa paigas, kus ETNA naised käivad tuge andmas maapiirkondade naistele, kes soovivad ettevõtlusega alustada,” tutvustas Krist­mann.


Ta selgitas, et äratuskoolitusel õpetati lihtsaid põhimõtteid ning -tõdesid. “Kuidas toimib hea meeskonnatöö, mis on kaasav juhtimine, kas ja millised on värvid ettevõtluses ja elus, kuidas soovitud toone esile tuua ja nii edasi,” märkis Kristmann.


Projektikirjutamise algtõdedega puutusid naised kokku väga tõsiselt.
“Oli vaja leida probleem ja sellele ka lahendus. Siin jaguneti gruppidesse ning erinevad teemad vormuvad rahataotlusteks. Viimasel äratuskoolituse kohtumisel saavad naised infot selle kohta, mismoodi vaatab ja loeb rahastaja projekti, millised on põhilised vead, mida on vaja vältida,” selgitas Kristmann.


Ta lisas, et oktoobris alustas tööklubi, kus liigutakse edasi, juba lähemale ettevõtlusele ja seda praktiliste väljunditega.
“Näiteks osaletakse Tamsalu ettevõtluspäeva raames messil ning ettevõtlikud naised löövad kaasa kultuurimajas toimuval rahvusvahelisel maanaiste päeval,” lisas Kristmann.


Ellika Läänemets peab kooli­tajate valikut õnnestunuks. “Sirje Vällmann ja Piret Peters on and­nud projektile konkreetsed raa­mid, koolituste tsükkel on väga loogiliselt ja arendavalt üles ehitatud,” kõneles Läänemets.
“Praktiliste oskuste kõrval, mi­da meile koolitusel õpetatakse, pean kõige suuremaks väärtuseks just motiveerimist ja enese kaardistamise oskust. Tamsalu naised on tänu ettevõtluskoolitusele õppinud oma oskusi ja andeid märkama ning väärtustama,” lisas Ellika Läänemets.

Projekt naistele

• Kestus: mai 2010 - aprill 2011.
• Sihtgrupp: lastega kodus olevad emad ja töötud naised.
• Sisu: ideereisid, tööharjutused, tööklubi, ettevõtlusteemalised koolitused.
• Rahastus: 872 000 krooni Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3.1.

Tagasi üles