Haljala soovib ühineda Sõmeru ja Rakvere vallaga

Haljala südames on ringtee. Kas vallavanem Leo Aadelil (pildil vasakul) õnnestub oma ringi äärde meelitada ka naabrid Sõmerult, Vihulast ja Rakvere vallast, näitab aeg.

FOTO: Meelis Meilbaum

Haljala vald on kohaliku omavalitsuse reformi raames teinud ühinemisettepaneku Vihula vallale. Läbirääkimisteks pole läinud. Nüüd on vallavanemal kavas minna volikogu ette plaaniga alustada ühinemisläbirääkimisi Sõmeru ja Rakvere vallaga.

“Oleme nii territooriumilt, elanikkonna arvult kui tulubaasilt omavahel üsna võrreldavad ja piirinaabrid pealekauba,” kõneles Haljala vallavanem Leo Aadel. Ta lisas, et kõigi valdade jaoks on oluline ka Rakvere linn. “Kui määratleme tõmbekeskuse, kuhu inimesed liiguvad kas avalikke teenuseid tarbima või tööle, siis see on meie, Rakvere valla ja Sõmeru valla jaoks just Rakvere linn. Oluline on ka see, et just maakonnakeskuses antakse gümnaasiumiharidust,” rääkis Aadel.

Vallavanem on juba mitteametlikult teinud ühinemisettepaneku Sõmeru vallavanemale Peep Vassiljevile. “Tema reaktsioon oli positiivne – et alati on võimalik asja kaaluda,” ütles Leo Aadel.

Tagasi üles