Kirde kaitseringkond lisab kasarmuid

Tapal teenivad igal aastad sajad ajateenijad, kes vajavad kasarmukohti.

FOTO: Arvet Mägi

Tapal hakatakse rekonstrueerima Kirde kaitseringkonna nn uue sõjaväelinnaku kasarmuid, üks kasarmu ehitatakse ka juurde ja laiendatakse sööklat.

Kuigi niinimetatud uus sõjaväelinnak võeti kasutusele alles 2003. aastal ja tööruumid on suhteliselt uutes hoonetes, jätkub väeosas ehitamine. Sel suvel rekonstrueeritakse 180kohalised kasarmud vastavalt ümberehitusprojektile 240kohalisteks. Ka juurdeehitatav kasarmu hakkab mahutama 240 ajateenijat.

Kaitseväe logistikakeskuse kinnisvarajaoskonna tehnilise sektsiooni juhataja-üldehitusinseneri Martti Maipuu sõnul ehitatakse lähiaastatel kaitseministeeriumi eestvedamisel Tapale üks kasarmu juurde.

Paremad tingimused

“Kuna aastas väljaõpetatavate ajateenijate-reservväelaste arv on viimasel ajal mõnevõrra suurenenud, näeb sõjalise kaitse tegevuskava aastateks 2011-2014 ette Kirde kaitseringkonna Tapa linnakusse ka neljanda kasarmu ehitamise,” kinnitas kaitseminis­teeriumi pressiesindaja Peeter Kuimet.

Kirde kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Martin Herem sõnas, et ta on nii kaitseministeeriumi, kes plaanib laiendada sööklat ning ehitada uue kasarmu, kui ka logistikakeskuse kasarmute rekonstrueerimist puudutavate plaanidega kursis. “Ajateenijate elamistingimused paraneksid neljanda kasarmu ehitusega oluliselt. Tulenevalt Tapa linnaku intensiivsest kasutamisest ka teiste, mitte üksnes kaitseringkonna üksuste poolt on nii kasarmu ehitus kui ka söökla laiendus hädavajalik,” tõdes kolonelleitnant Herem ning lisas, et parema meelega kommenteeriks ta siiski tulemusi, mitte plaane.

Martti Maipuu sõnul tähendab mugav kasarmu ajateenijaile mõnusat väljaõpet. “Töid tehakse, et parandada ajateenijate kasar­meerimistin­gimusi, sellega paraneb ka väljaõppe kvaliteet ja suurenevad võimalused,” selgitas ta.

“Lisaks sellele hankele näeb sõjalise kaitse tegevuskava täna­vu ette veel Tapa linnaku tehnikapargi väljaehitamise alustamise,” ütles Kuimet.

Sama arengukava näeb Kuimeti sõnul ka ette, et käesoleva aastakümne jooksul ehitatakse kaitseväele uus sõjaväelinnak Jägalasse, mis jääb peamiselt praegu Tallinnas olevate väeosade kasutada, ning viiakse lõpuni Tapa, Jõhvi, Võru ja Paldiski linnaku väljaehitamine või rekonstrueerimine.

“Samuti on sel aastakümnel kavas lõplikult välja ehitada kaitseväe keskpolügoon, viis regionaalset harjutusvälja ja kõik kaitseliidu malevakeskused,” lisas Kuimet.

Ettevalmistused käivad

Kaitseministeeriumi korraldatud uue kasarmu ja söökla laiendamise projekteerimise ja ehitamise hankes tunnistati edukaks pakkujaks AS Oma Ehitaja.

“Praegu käivad firmaga veel viimased läbirääkimised lepingu sõlmimiseks, leping on plaanis allkirjastada ilmselt veel selle nädala jooksul,” ütles Peeter Kuimet. Tema sõnul kujuneb hanke kogumaksumuseks 2,48 miljonit eurot.

“Pärast lepingu allkirjastamist algab projekteerimine ja ettevalmistused ehitustöödeks. Tööd ise algavad kevadel ning kestavad sügiseni,” rääkis Kuimet.

Kaitseväe logistikakeskuse hanke võitja kasarmute rekonstrueerimiseks ei ole veel selgunud. Vastavalt hanke dokumentides toodule on tööde soovitatav tähtaeg september.

Tapal asuvad väeosad võtavad uusi ajateenijaid vastu suvel ja sügisel, alates käesolevast aastast ka jaanuarikuus.

Tapa sõjaväeosa

• Kaitseväe seni eraldi seisnud struktuuriüksused suurtükiväegrupp, pioneeripataljon, õhutõrjedivisjon ja kaitseväe keskpolügoon formeeriti 1. jaanuaril 2004 üheks eraldiseisvaks väeosaks - lahingutoetusüksuste Tapa väljaõppekeskuseks.
• 1. juulil 2008 nimetati lahingutoetusüksuste Tapa väljaõppekeskus ümber Kirde kaitseringkonnaks, mille alla lisaks Tapal asuvatele väeosadele kuulub ka Jõhvis paiknev Viru jalaväepataljon.
• Kirde kaitseringkonna vastutusala on Ida-Viru, Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru maakond.

Tagasi üles
Back