Riigigümnaasiumi planeeringu algatamine vaidlustati

Kuu aega tagasi tegid Rakvere gümnaasiumi õpilased ümber oma koolimaja inimketi, et toetada riigigümnaasiumi rajamist just sinna.

FOTO: Meelis Meilbaum

Rakvere ekslinnapea ja linnavolikogu liige Andres Jaadla esitas volikogule vaide otsuse kohta algatada L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine.

Jaadla sõnul tuleb otsus tunnistada kehtetuks, kuna see on vastuolus seadusega. Ta selgitas, et planeerimisseaduse § 128 lg 5 sätestab, et detailplaneeringu algatamise otsuses märgitakse 1) planeeringuala asukoht, sealhulgas planeeringuala piir ja suurus, 2) detailplaneeringu koostamise vajadus, 3) võimalike uuringute vajadus.

“Vaidlustatavas otsuses ei sisaldu mis tahes vormis märget võimalike uuringute kohta, mis detailplaneeringu koostamise käigus teha tuleb,” märkis Jaadla, kelle sõnul oleks vaja seoses selle detailplaneeringu algatamisega teha mitu põhjalikku uuringut.

    Tagasi üles