Marko Teiva: "Loodetavasti kestab Haljala valla nimi kaua" Samal teemal: Eva Samolberg-Palmi ‟Jokk-süsteem: vallajuhid kemplevad, kes läheb, kes jääb”, 11. jaanuari Virumaa Teatajas

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Marko Teiva.

FOTO: Marge Schwindt

Haljala vallavanem Leo Aadel viis Haljala ja Vihula vallavalitsuse töötajatega läbi tööalaseid läbirääkimisi novembri- ja detsembrikuus. Haljala vallavanem edastas 28. detsembri hommikul kell 5.30 allkirjastatud teate koos uue ametijuhendiga, mille kohaselt ei ole Haljala vallavolikogu 23. novembri otsuse nr 13 “Haljala vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis” alusel ametiasutuse struktuuris majandusspetsialisti ametikohta. Seoses Haljala vallavalitsuse ja Vihula vallavalitsuse ühendamisega on alates 1. jaanuarist 2018 ametiasutuse struktuuris moodustatud majandus- ja hankejuhi ametikoht.

Teatisele järgnes 29. detsembril käskkiri nr 20.1-1.1/11, millega kehtestati uus ametinimetus ja töötasu. Edastasin kohe suuliselt ja hiljem kirjalikult vastuväited, milles tõin välja olulised erinevused ametijuhendites ning andsin teada, et soovin oma teenistussuhte lõpetada vastavalt ATS § 98-s sätestatud tingimustele. Ametikoha üleviimisest tuleb ametnikule ATS § 98 kohaselt ette teatada vähemalt 30 päeva, mitte neli päeva.

Oma pöördumisele ei ole ma tänase päevani vastust saanud. Arvestades asjaolusid, et Haljala vallavanema Leo Aadli edastatud käskkirja kohaselt minu endist (majandusspetsialisti) ametikohta ametiasutuse struktuuris alates 1. jaanuarist ei ole ja et Haljala valla kodulehel oleva info kohaselt on majandus- ja hankespetsialisti ametikoht seniajani täitmata ning mina ei ole oma otseselt juhilt täiendavat tagasisidet saanud, võtsin teadmiseks, et minu ettepanekuga on arvestatud ning järgneb korrektne ja väärikas teenistussuhte lõpetamine. Haljala vallavanem Leo Aadel on varasemalt suutnud väärikalt ja korrektselt lõpetada samalaadsed töösuhted mitme endise Vihula valla töötajaga. Lootsin, et saan samaväärse kohtlemise osaliseks.

Alates 27. novembrist 2017 ei ole mulle antud, edastatud ega delegeeritud ühtegi ametialast kirja, tööülesannet ega korraldust. Olen olnud Haljala valla teenistuses alates 2008. aastast ning oma tööd teinud pühendumusega ja tulemuslikult. Mulle oli tööandja sellise käitumistaktika valimine ootamatu, kuna meil oli olnud pikaajaline hea koostöö.

Mul on kahju, et tekkinud/tekitatud olukord on põhjustanud stressi ja hingevalu minu lähedastele, eelkõige vanematele ja perekonnale. Samuti on pingeliseks ja stressirohkeks muutunud töökeskkond Haljala vallavalitsuses.

Loodan, et Haljala valla nimi kestab veel vähemalt 25 aastat ja hiljemalt 2020. aastal avatakse uus Haljala koolimaja. Olgu minu koondamishüvitis väärikas panus uue Haljala kooli vundamenti.

Lahkun Haljala valla teenistusest väärikalt ja sirge seljaga.

PS Käskkirjad, teated ja ametijuhendid on leitavad Haljala valla dokumendiregistrist.

Tagasi üles