Simunas uuendati enam kui saja tuhande euro eest veevärki

Simunas teostatud tööde käigus uuendati ja ehitati kokku ligi ühe kilomeetri jagu veetorustikku.

FOTO: OÜ Pandivere Vesi

Osaühingu Pandivere Vesi veemajandusprojekti raames uuendati suvel Simuna aleviku ühisveevärki.

Töö tulemusena saavad nüüdsest nõuetele vastava joogivee kõik ühisveevärgiga liituvad majapidamised, kuhu kuulub ligikaudu 200 inimest. Ühtlasi lõpetatakse reovee amortiseerunud kogumismahutite kasutamine. Uuendati 471 meetrit ja ehitati 397 meetrit veetorustikku ning 527 meetrit kanalisatsioonitorustikku. Valmis kolm reoveepumplat.

AS-i Antaares tehtud uuendustööde kogumaksumus oli 145 595 eurot, millest pisut üle 99 000 euro oli keskkonnainvesteeringute keskuse toetus ja ülejäänu omaosalus.

    Tagasi üles