10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

29 aastat Nõukogude Eestit

Kakskümmend üheksa aastat on möödunud ajast, mil Eesti töörahvas demonstreeris oma kindlat otsust sammuda koos Nõukogude Liidu tööliste ja talupoegadega kommunismile viival teel. 21. juulil 1940 tuli kokku Eesti ajaloos esimene tõeline rahvaesindus, demokraatlikel alustel valitud riigivolikogu, ja võttis vastu hindamatu väärtusega otsused: maa natsionaliseerimise ja maareformi läbiviimise kohta, suurtööstuse ja pankade rahva omandiks kuulutamise jm. kohta. Kuid tähtsaim kõigist otsustest oli Eesti kuulutamine nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks. Samaaegselt võeti vastu deklaratsioon Eesti NSV astumisest Nõukogude Liidu koosseisu. Sellega toimus järsk pööre eesti rahva arengus, loodi tingimused sotsialismi ehitamiseks meie vabariigis. Nende ajalooliste otsuste tulemusi näeme ja tunneme tänapäeval igal sammul. Eestist kui endisest väliskapitali ripatsist on saanud eesrindlik, kõrge kultuuritasemega võrdõiguslik nõukogude sotsialistlik vabariik. Möödunud kahekümne üheksa aasta jooksul on Eesti töökas rahvas Nõukogude vennasrahvaste abiga saavutanud niisuguse kõrge taseme tööstuses, põllumajanduses, kultuuris, hariduses ja teistel elualadel, mis kannatab välja võrdluse mistahes riigiga, ja tihtipeale on niisugune võrdlus meie kasuks. Meie töörahva elatustase on märksa kõrgem kui kodanliku korra ajal.

10 aastat tagasi

Rakvere prügila muutus ajalooks

Vastavalt jäätmeseadusele suleti neljapäeval keskkonnanõuetele mittevastanud Rakvere Ussimäe prügila, kuhu enam jäätmeid viia ei saa. Endist prügila territooriumi on töötukassa abil valvama palgatud neli töötut, kes vähemalt augusti lõpuni vahetuste kaupa ööpäev läbi platsil silma peal hoiavad. Mis pärast augustit juhtub, oleneb sellest, kui palju seal probleeme tekib. Vajadusel valvatakse ka edasipidi. “Mõte on selles, et pikas perspektiivis peab siit prügila ära kaduma. See muutub kohaks nagu iga muu koht Lääne-Virumaal. Siia ei tohiks enam keegi prügi tuua ja inimesed peaksid sellega ära harjuma,” kõneles Rakvere abilinnapea Rannar Vassiljev.

Prügila valvur ütles, et poole päeva jooksul tuli mitu autot tagasi saata. “Inimesed ei tea, kuhu viia oma arvuti või televiisor. Nad ütlevad, et võtke ikkagi vastu, tehke meile erand.”

Tagasi üles