Viru malevat hakkab juhtima kolonelleitnant Jaanus Ainsalu

Kaitseliidu Viru malev saab uue juhi – juhtimise võtab üle kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. 

FOTO: Arvet Mägi

Laupäeval annab seni Kaitseliidu Viru maleva pealiku ülesandeid täitnud major Andrus Reinstein Viru maleva aastapäevale pühendatud ürituste raames maleva lipu üle kolonelleitnant Jaanus Ainsalule.

Rakveres laupäeval kell 11.30 algaval juhtimise üleandmise tseremoonial esinevad sõnavõttudega Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, major Andrus Reinstein, kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ning Rakvere linnapea Triin Varek. Üritusele on kutsutud kogu maleva palgaline koosseis, vabatahtlikud kaitseliitlased ja maleva koostööpartnerid.

"Vaadates potentsiaalset vastast, kes suudab tegutseda nii konventsionaalselt kui ka mittekonventsionaalselt ja tuvastada nõrku kohti ning neid ära kasutada, näen ma lähiajal ülesanneteks, et maleva iga liige teaks, mis on tema kriisi- ja sõjaaja ülesanne, et kiirelt reageerida erinevatele ohtudele," ütles Kaitseliidu Viru malevat juhtima asuv kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. 

Kolonelleitnant Ainsalu alustas teenistust ajateenijana Eesti piirivalves 1991. aastal ja jätkas seal teenistust Narva-Jõesuu õppekeskuses, liikudes ametiredelil edasi ja saades õppejaoskonna ülemaks. Alates 2003. aastast on ta teeninud kõrgemas sõjakoolis põhikursuste ülemana, alates 2009. aastast Kalevi jalaväepataljonis vanemstaabiohvitserina ja missioonil Iraagis ning 2010. aastast Scoutspataljonis staabiülemana. Lõuna kaitseringkonnas on ta olnud 2012. aastast operatiivjaoskonna staabiohvitser ning 2014. aastast  kaitseringkonna ülema asetäitja. 2015. aastast on ta teeninud 2. jalaväebrigaadis staabiülemana. Kaitseliitu siirdus kolonelleitnant Ainsalu 2018. aastal, kui ta asus Kaitseliidu peastaabi operatiivjaoskonna ülema ametisse.

Kolonelleitnant Jaanus Ainsalu on lõpetanud 2004. aastal Tartu ülikooli ärijuhtimise erialal. Lisaks on ta lõpetanud 2004. aastal kaitseväe ühendatud õppeasutustes ohvitseri II taseme väljaõppe ja Balti kaitsekolledžis 2015. aastal ohvitseri III taseme väljaõppe.

Tagasi üles