10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Ka jalakäijat saab karistada

Meil on üpris tüüpiline, et jalakäija kõnnib üle tänava seal, kus temale mugavam, ja siis, kui see on eriti ohtlik nii temale kui ka teistele. Jalakäija tähelepanematus meie teedel ja tänavatel on seletamatu. Inimene liigub kihutavate autode vahel kõigutamatult nagu matkamees. Kogunetakse tänavanurkadele, et takistada seal liiklust ja piirata nähtavust. Seda võib näha õhtuti Rakvere linnas Laia ja Tallinna tänava nurkadel, kus noorukite grupid sulgevad isegi sõidutee. Neid ei kõiguta piduritekrigin ja närviline tulede vilgutamine. Jalakäija on distsiplineerimatu ja see on tingitud suurelt osalt teadmisest: mind ei saa karistada. Alati on võimalus vastata, et dokumendid jäid koju, raha pole kaasas. Trahv? Milleks! Tema näol näeb veel pahameelt. “Tülitavad inimest, kellel isegi vähe aega.” Kuid Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1969. a. 25. oktoobri seadluses on fikseeritud rahatrahv kuni 10 rublani. Tihtipeale võime näha, et lapsed mängivad sõiduteel ja tänavatel, ületavad neid joostes, jälgimata, kas sõidutee või tänav on vaba ja ohutu. Liiklusõnnetuste vältimisele peavad kõik liiklejad kaasa aitama, tutvuma liikluseeskirjadega ja neid täitma.

Jalakäijaid manitses E. Toomik, Rakvere rajooni autoinspektor, miilitsa vanemleitnant.

10 aastat tagasi

Lääne-Virumaal tegutseb kaval libakuller

Kolmapäeval sai politsei kaks teadet, et end Eesti Posti töötajana tutvustanud mees oli müüjalt väidetavalt tellitud paki eest raha välja petnud. Petise ohvriks langesid kaks Rakveres tegutsevat kauplust. Ühe kaupluse juhataja rääkis, et esmalt käis korralikult riides 30–40aastane prillidega mees hommikul ja küsis juhatajat. Saanud eitava vastuse, uuris ta, millal too võiks tulla. Päeva jooksul käis ta jälle kaupluses ja päris juhataja järele. Tõeline aktsioon oli aga kavandatud õhtuks, pool tundi enne kaupluse sulgemist. Mees ootas ära, mil viimane klient kauplusest lahkub, ja selgitas müüjale, et Tallinnast on saabunud tellitud kaup ja juhatajaga on kokkulepe olemas, et müüja selle vastu võtab ja kauba eest 1700 krooni tasub. Mees esitas müüjale detailseid andmeid kaupluse kohta, näidates, et on kliendi tegemistega hästi kursis. Samuti võttis ta välja portfelli, kus oli mitu mappi dokumentidega ja veel kaks pakikest. Müüjale esitas ta arve ning palus sellele alla kirjutada. Mehe käitumine oli rahulik ja viisakas. Lõpus tänas ta Eesti Posti nimel meeldiva teeninduse eest. Paraku helistas müüja alles pärast mehe lahkumist kaupluse juhatajale, kes keelas pakki avada ja palus kohe politsei kohale kutsuda. Teisest kauplusest sai kurjategija libapaki eest 600 krooni. Analoogilise skeemi järgi tegutseti eelmisel aastal Lõuna-Eestis.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles