Kooli läheb rohkem lapsi kui mullu

Perekond Lehmus valis eile Kristallkotka poes hoolega perepoegadele kooliks vajaminevaid tarbeid.

FOTO: Meelis Meilbaum

Peagi algaval kooliaastal alustab esmast haridusteed praeguste andmete järgi 60 last rohkem kui eelmisel aastal. Nimelt läheb neid kooli 614, lisaks astuvad erikoolide esimestesse klassidesse 14 põnni.

Praegu ei oska prognoosida õpilaste üldarvu, sest puuduvad andmed maakonnast suvel lahkunud õpilaste hulga kohta, ütles Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Marge Lepik. Tema sõnul võib eeldada, et üldarv ei kahane ja jääb veidi alla 7000 õpilase, kui arvestada esimeste ja kümnendate klasside õpilaste arvu mõningast kasvu. Varasemate ennustuste alusel oldi aga valmis, et õpilasi on kõvasti vähem.

“See on väga rõõmustav, et sel aastal läheb nii esimesse kui kümnendasse klassi rohkem õpilasi kui eelmisel,” oli Lepik optimistlik.

Kümnendasse klassi läheb sügisel 399 õpilast, see on 13 võrra rohkem kui möödunud kooliaastal. Marge Lepik märkis, et koolide esialgsete andmete põhjal võib prognoosida, et maakonnas kasvab gümnaasiumiastme õpilaste arv 60 võrra.

Maakonna väikseimateks koolideks jäävad praeguse seisu järgi Lahu algkool üheksa õpilasega, Salla põhikool 28 õpilasega ning väikseimaks gümnaasiumiastmega kooliks Tapa vene gümnaasium 17 õpilasega.

Lahu algkooli direktor Külli Pällo ütles, et nende kooli õpilaste arv aastaga muutunud ei ole – kui eelmisel aastal lõpetas 4. klassi kaks õpilast, siis tänavu alustab kooliteed samuti kaks last.

Üheks suuremaks muudatuseks maakonnas on, et Salla põhikoolis asub tööle uus direktori kohusetäitja Edda Joost. Ka Simuna põhikooli juhib sellest õppeaastast uus direktor Kaja Põldmaa, kelle sõnul läheb Simunas esimesse klassi 11 last. Eelmisel aastal oli kooli alustajaid kaheksa. Üldist õpilaste arvu ei osanud Põldmaa öelda, kuna see ei ole veel lõplikult selgunud.

Kui juunis otsis Simuna põhikool kolme uut õpetajat, siis õppeaasta eel on koolil kõik vajalikud õpetajad olemas.

“Hinnates tööpakkumisi ajalehekuulutustes, koolide kodulehtedel ja tööportaalides, võib öelda, et tänavu on olnud senisest vähem õpetajate otsinguid,” tõdes  haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Marge Lepik.

Kahjuks aga Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnal täpne ülevaade õpetajate otsingust puudub, sest koolid otsivad uusi töötajaid ilma osakonda teavitamata.

Kuid mõneti hea uudis on Lepiku sõnul, et maakonnas suleti algaval õppeaastal vaid üks kool, Vihula lasteaed-algkool, mille kooliosa ei tööta õppeaasta algusest ning lasteaed kolib 2013. aasta alguseks Võsu kooli juurde.

Tagasi üles