Tapa Pisipõnn avas uue lasteaiarühma

Uue rühma avamisel esinesid Pisipõnni lasteaialapsed hoogsate ja kepsutamapanevate lauludega.

FOTO: Arvet Mägi

Tapa lasteaed Pisipõnn avas eile vene gümnaasiumi hoones uued ruumid ja lisaks kolmanda rühma  selles majas.

Uues rühmas Õnneseen käib 20 last vanuses kaks–kolm aastat.

“Meil nüüd enam vallas lasteaiakohtade järjekorda ei ole ja sellest on meil kõige suurem rõõm selle sammu juures. Kellelgi ei ole põhjust enam jätta tööle minemata, sest ei ole last kuhugi jätta. Kõik lapsed saavad hoitud ja hästi hoitud, sest meil on väga head lasteaiad,” rääkis Tapa vallavanem Alari Kirt.

“Meie jaoks on avamine suure tähtsusega, kuna paljude väikeste laste õed ja vennad on meie lasteaias käinud ning kurb oleks vanematele öelda, et me kahjuks ei saa last vastu võtta ja te peate jääma järjekorda. Ja remondi järel ilusa töökeskkonna saamine on ka suur rõõm meie töötajatele,” kõneles lasteaia direktor Tea Välk. “Ruumid, mida lapsed kasutavad, on väga avarad ja lastel on piisavalt mänguruumi. Võimalus viia lapsed sööklasse sööma võimaldab keskenduda rohkem õppele ja mängule. Kui me need võimalused ära kasutame, siis on nii lapsed, lastevanemad kui ka töötajad rahul.”

Lastevanemad, kellel mõni laps on juba vene gümnaasiumis asuvas rühmas käinud, on Välgu sõnul väga rahul.  “Püüame oma lastevanematega head koostööd teha,” lausus ta. Kuna ruumid on eraldatud ja sissekäigud maja eri pooltel, siis lasteaiamudilased koolilastega kokku ei puutu ning seetõttu on vaikne ja rahulik.

Kolmes vene gümnaasiumis asuvas rühmas on Välgu sõnul 64 lasteaiakohta, lisaks neile on peamajas 136 ja Vahakulmu rühmas 20 kohta, kokku on  lasteaias kohti kuni 230.

“Kui lastevanemate soovide põhjal on näha, et on lasteaiakohtade jätkuv vajadus, on väga arukas jätkata selle ploki edasist väljatöötamist. Kuna kool võimaldab meile ka saali ja võimla kasutamist, siis esialgselt saaliks või võimlaks ­planeeritud ruum ootab, oleks ainult lapsi,” rääkis Välk.

“Kui näeme, et meil hakkab tekkima lastaiarühmade vajak, siis meil on siin võimalus üks rühm juurde ehitada, projekt selleks on põhimõtteliselt olemas,” lisas Alari Kirt.

Tapa vallas on Alari Kirdi sõnul neli lastehoiuga tegelevat asutust: Lehtse kooli ja Jäneda kooli juures, kaks lasteaeda Tapa linnas ning Pisipõnni üks rühm Vahakulmus – kokku 380 lasteaiakohta. Sel aastal on Tapa vald panustanud lasteaedadesse ligikaudu 100 000 eurot, sellest 65 000 eurot läks maksma ruumide ehitus, 25 000 eurot kulus lasteaia Vikerkaar territooriumi korrastamisele ja uuendamisele, Pisipõnni lasteaia õueala laiendamiseks läheb 6000 eurot, lisaks veel uue rühma sisustus ja tööle võetud õpetajate palgad.

“Meie jaoks on prioriteediks alusharidus, ja et väärtustada lasteaedu ja lasteaia personali, tõstsime eelmisel aastal oluliselt lasteaiatöötajate palku. Ma arvan, et suurem osa omavalitsusi seda ei teinud. Meie jaoks on oluline, et väike inimene saaks tugeva põhja alla juba siinsamas lasteaialapsena, sest see on üks olulisem aeg inimese elus,” rääkis Alari Kirt.

Projektiraha Kirdi sõnul uue rühma tegemiseks saada ei õnnestunud, mistõttu tehti kogu töö valla oma rahaga. Tapa vallavolikogu otsus lasteaiarühma ehituseks raha eraldada oli volikogu esimehe Urmas Roosimäe sõnul üksmeelne.

“Tapa ajaloos on see esimene kord, et lasteaiakohad on olemas kõigile, kes seda vajavad. Lasteaiakoha olemasolu on sotsiaalse keskkonna üks oluline aspekt ja üks olulisemaid teenuseid, mida omavalitsus peab oma inimestele osutama. Lasteaed peab suutma last kooliks ette valmistada. Me oleme alati selle poolt, et seda siin edasi arendada,” kõneles Roosimägi.

Tagasi üles