Ilus maja otsustas õpetajaks saamise

Sajaaastane Freida Valdmaa.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Kolmapäeval, 4. märtsil tähistas oma 100. sünnipäeva kauaaegne õpetaja Freida Valdmaa, kellest sai õpetaja juhuse tahtel - tema saatuse määras seminarihoone ilu, mis juba kaugelt köitis naist.


Freida Valdmaa isa soovis, et tütar saaks gümnaasiumihariduse, sest vennatütar juba käis gümnaasiumis, ja isa tahtis, et mõlema venna tütardest tuleksid haritud inimesed.


Kui kätte jõudis augustikuu ja aeg kooli minna, sõitsid isa ja tütar üheskoos Rakvere linna poole ning jõudsid kohta, kust seminarihoone paistma hakkas.


Seal tegid nad peatuse ja isa juhtis Freida tähelepanu, et vaadaku tütar seda maja seal kaugel.

"Mina vaatasin, et küll on ilus maja," meenutas Valdmaa.

Isa rääkinud veel, et neist, kes selle kooli läbi teevad, saavadki kooliõpetajad.

"Ma ütlesin, et lähme õige vaatame seda maja," lausus Valdmaa.

Läksid maja vaatama

Seepeale läksid nad üheskoos nimetatud hoone juurde, kus neile tuli vastu pikas mantlis härrasmees, kes küsis, mis põhjusel olid isa ja tütar tulnud.


Isa selgitanud, et nemad tulid lihtsalt ilusat maja vaatama, härra öelnud aga seepeale hoopis, et neil hakkavad homme seminaris eksamid, ja kutsunud Freidat neist osa võtma, kui ta peaks tahtma õpetajaks saada.

Ja nii see sündis. Freida Valdmaa tegi edukalt eksamid ning asus õpetajakutset omandama.

Kool lõpetatud, suundus Freida Valdmaa Järvamaale Võhmuta kooli, aga et hing ihkas kodukanti tagasi ja Paasvere valda Rahkla küla algkooli otsiti parasjagu õpetajat, täituski Valdmaa soov.

Naine jäi Rahklasse tervelt 13 aastaks ja töötas seal visalt ka poliitiliselt keerulistel aegadel.

Ometigi meenutab Freida Valdmaa sealseid aastaid heldimusega, sest lapsed olid toredad ja üheskoos lauldi ning mängiti näidendeid.

Pärast Rahklas veedetud aastaid jõudis Valdmaa Rakveresse, kus töötas veel kahes koolis, viimasest, Barbaruse tänaval (praegune Tööstuse tänav, kus tegutseb Rakvere eragümnaasium) asunust, sai naisele enne pensioniikka jõudmist viimane töökoht õpetajana.

Õpetajapalgaga ehitas maja

Et tragi naine ei tahtnud 55aastasena koduseinte vahele jääda, otsustas ta Ukusse kangastelgedel kudujaks minna - ema oli tal olnud kangakudu­ja ja tema kõrval oli Freida Valdmaa selle oskuse omandanud.

Pealegi oli Freida õde juba varem õpetajaametist loobunud ja ootas Freidat Ukus ees.

Kuigi ajad olid nii mõnigi kord keerulised, suutis Freida Valdmaa koos õega õpetajapalgast majagi väikeste viperustega valmis ehitada.

"Minul ja õel tuli olla väga kokkuhoidlik. Mina võtsin riigivõla ka peale, mida maksin ligi kuus aastat. Aga palju kergem oli ehitada kui praegu," tunnistas Valdmaa.

Freida Valdmaa suhtus suure austusega õpetajaametisse ega ole kunagi kahetsenud õpetajana töötamist, olgugi et ametivalik saatuse tahtel kätte mängiti, kui Freida ilusat õpetajate seminari hoonet silmas.

Pärast kaheksat aastat Ukus töötamist jäi Freida Valdmaa päriselt pensionile ja koduseks sellessesamasse majja, mis üheskoos õega aastaid tagasi ehitati.

"Õde on juba ammu surnud, aga minule on antud pikk iga. Ma arvan, et sada aastat on pikk iga," mõtiskles eakas Valdmaa.

Tagasi üles