N, 26.05.2022
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Vastukaja: Mis juhtuks, kui maksuameti peadirektor oleks riigireetur?

Toomas Vaino
, Rakvere gümnaasiumi füüsikaõpetaja
Vastukaja: Mis juhtuks, kui maksuameti peadirektor oleks riigireetur?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Toomas Vaino.
Toomas Vaino. Foto: Arvet Mägi/Virumaa Teataja
Vastus 21. jaanuari VT artiklis "Kadrina elanik nõuab maksuametilt õigust" sõna saanud maksu- ja tolliameti mee­diasuhete peaspetsialistile Annely Ermile.

Maksu- ja tolliameti mee­diasuhete peaspetsialist Annely Ermi vastuses minu protestile maksuameti suhtes sisaldus mõte, et ma olen e-maksuametis tuludeklarat­siooni täites jätnud tähelepanuta hoiatused/veateated.


Mina väi­dan jätkuvalt, et neid teateid e-mak­suameti vana programm 2007. a märtsis ei kuvanud. Otseselt saaksid se­da koostöös tões­tada ainult suurte volituste­ga IT-spetsialist ja uurija, seetõttu pean piirduma kaudse tõestusega.

1. Niisuguse eksimusega saaks hakkama rahamaias ja rumal inimene (milline on tõenäosus, et nii toimides vahele ei jää?). Ma loodan, et mind ja El­mu Koppelmanni keegi selliseks ei pea (artikli ilmumise järel otsis minuga ühendust Tapa gümnaasiumi direktor, kes teatas, et tal oli maksuametiga täpselt sama probleem).

2. Mind esimesena välja kutsunud maksuametnik Ene Pook kinnitas vea olemasolu program­mis, lisades, et nüüdseks on see parandatud (programmi vigadega puutuvad esmajoones kokku lihtametnikud ja ilmselt ei kuulunud ta väljavalitute ringi, kes tead­sid Tallinna ülemuste juhiseid - kala hakkab mädanema peast!).

3. Minu küsimustele vastanud ametnikud tegid oma vastus­tes palju (loogika)vigu, kusjuures personaalse täpsustava küsimuse peale ei vastanud kunagi sama ametnik (see taktika võimaldas tihti küsi­mustele vas­ta­ma­ta jätta).

Seetõttu sain ma alles eelmisel reedel maksuameti pea­direktori asetäit­ja kt Dmitri Je­gorovilt saadud kirja põhjal lõplikult aru, mil moel peaks maksuameti programm ideaalis toimima.

Selgub, et programm peaks kuvama ise punases kirjas veateate (eelnevast, Toomas Sihveri selgitusest lugesin välja, et selleks peab dek­la­ratsiooni täitja ise abiprogram­mi kasutama). Tänan hr Jego­ro­vit "ausa" ülestunnistuse eest, sest kui programm toiminuks tõesti ülalkirjeldatud viisil, siis minu hinnangul oleks maksuame­til olnud võimatu ise seadust rik­ku­ma­ta mulle raha üle kanda!

Milline asutus jätaks oma pal­gale ametniku, kes sooritab ra­haülekandeid veateatega prog­rammi alusel? Kas maksuamet on selle ametniku tegevuse suhtes alustanud juurdlust ja ta nüüd­seks vallandanud? Olen veen­dunud, et mitte!

Ametniku selline käitumine oleks aktsepteeritav, kui maksuametil oleks luba kuritegu matkida (kes on maksuametile selli­se loa väljastanud?). Palun polit­seil alustada juurdlust, kui suure osa maksuameti teenitud "tuludest" moodustavad veateatega programmi alusel toimunud väl­jamaksetelt sissenõutud viivised!

Tegelikult ma aga hr Jego­ro­vi juttu ei usu, sest see meenutab mulle ootamatult haardesse sat­tunud sisaliku kaitserefleksi - oh­verdada oma saba.
Maksuameti poolt mulle eelnevalt saadetud häma võimaldas neil end kaitsta kahes positsioonis:

a) mak­suametnik pole väljamakseid sooritades käitunud valesti;

b) maksuameti programm töö­tab nii, nagu ette nähtud.

Ka minu isiklik kogemus 2007. aasta märtsist kattub eelnevalt väljendatud mõttega - too­na ei väljastanud programm mulle mitte ühtegi veateadet ega hoiatust!

Punases kirjas hoia­tu­sed olid lisandunud alles 2008. aasta märtsiks (veendusin tu­ludeklaratsiooni täites nen­de lisandumises). Loen jätkuvalt minu kinnitatud deklaratsiooni punaste kirjade lisamist ja selle alusel mulle viivisenõude esitamist minu deklaratsiooni võltsimiseks ja kavatsen jätkata protestimist!

Nüüd põhjendaksin pealkirja. Oletame, et kõrge riigiametnik on pildistanud teie vana 600kroonise fotoaparaadiga riigisaladusi, edastanud selle välis­riigi kodanikule, ning teie teete politseile avalduse kriminaalasja algatamiseks.

Kas politsei julgeb algatada kriminaalasja või põh­jendab ta mittealustamist sel­lega, et riigiametniku suhtes saab kriminaalasja algatada ainult siis, kui tekkinud kahju ületab sajakordset kuupalga alammäära, teie fotokas pole aga seda väärt!

Kartusest, et meie polit­sei nii käitub, palun ma kõigil, kel­lel on esinenud maksuametiga minu probleemiga sarnane prob­leem, teha vastav avaldus po­litseisse.


Tagasi üles