Kadrinas läheb aina põnevamaks

Andres Taimla.

FOTO: Peeter Langovits

Tekkinud valimisliitude eesmärk on muuta valitsemisstiili. Kadrina vallas on valimisi saatmas enneolematu aktiivsus. Tavapärase ühe valimisliidu asemel on neid nüüd startimas koguni kolm, lisaks kaks erakonda. Kõigi, ka meie valimisliidu Puhas Kadrina, tegutsemis­ind on suunatud sellele, et senine juhtimisstiil läheks prügikasti, kaoks autoritaarsus ja volikogu saaks tõesti uue esimehe.

Tellijale

Kaua Kadrinat ainujuhtinud meeskonna rahulolematus oma liidri suhtes on aastatega tasapisi kasvanud. Seni väljendus see käegalöömises või meeskonnast lahkumises, nüüd aga üsna avalikus tegutsemises. Allakirjutanu meelest on kõige huvitavam see, et tekkinud uued ühendused ei ole valimisliidu Koduvald vastu. Pigem vastupidi. Tuntakse sümpaatiat ja ollakse valmis tegema koostööd, sest paljud praeguste uute koosluste liidrid/tegijad on sealt ise välja kasvanud ja koos on aastatega tehtud palju. On soov ja ootus võimuvahetuseks, mis paneks uuesti elu käima, ning enamiku volikogusse kandideerijate seisukoht on, et uue liidri nimi ei saa olla enam Jaanus Reisner.

Aktiveerunud on ka ettevõtjad. Isegi need ettevõtjad, kes aastaid on rahulikult ühe nimekirjaga vallavalimisi ja -valitsemist kõrvalt jälginud, on elavnenud, otsides kontakte, tehes luuret, lüües nimekirjades ise kaasa. See on märgilise tähtsusega. Aga eesmärk on neil sama mis meil, valimisliitudel. Oodatakse muudatusi. Kõik saavad aru, et vald vajab arenguks uusi, julgeid ja arukaid otsuseid. Neid on kergem teha uutel tulijatel, sest tööle on hakanud uued kooslused, uued ajutrustid, kus tekkiv sünergia otsib tegutsemiseks väljapääsu. Tulijad tahavad end tõestada ja nemad on veel vabad valitsemise kammitsatest. Õhus on ootust uuteks võimalusteks, võimalusteks ettevõtjatele, nende kaudu vallakodanikele ja kogu vallale.

Tagasi üles