Virulased kuuluvad Eestis vaeseimate hulka

Virulased kuuluvad Eestis vaeseimate hulka.

FOTO: Meelis Meilbaum

Statistikaameti andmetel juhivad vaesuse edetabelit Valga- ja Põlvamaa. Järgnevad Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Võrumaa. Kõige vähem inimesi kannatab puudust Harjumaal. Kui Valga- ja Põlvamaal on suhteliselt vaeseid 32,2 protsenti ja Harjumaal 16 protsenti, siis Lääne-Virumaal oli 2016. aastal suhtelise vaesuse määr 28,3 protsenti.

Tellijale

Statistikaamet eristab suhtelise ja absoluutse vaesuse mõistet. Veidi lihtsustatult seletades tähendab suhteline vaesus olukorda, kus elatustase on alla ühiskonna keskmist. Absoluutne vaesus viitab aga sellele, et rahuldamata on esmatähtsad vajadused elu alalhoidmiseks ehk puuduvad toit ja korralik peavari.

Suhtelises vaesuses elas 2016. aastal inimene, kelle leibkonna sissetulek jagatuna tarbimiskaalude summaga oli väiksem kui 468 eurot. Absoluutses vaesuses elas aga see, kelle kuu sissetulek oli väiksem kui 200 eurot ehk elatusmiinimum. Hinnates rahva jõukust, kasutab statistikaamet ka mõistet “materiaalse ilmajäetuse määr”. See näitab nende isikute osatähtsust, kes ei saa endale võimaldada vähemalt kolme komponenti üheksast.

Tagasi üles